TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH VIẾT THƯ “GỬI TÔI CỦA NĂM 2017”

Nhân dịp năm mới, UBrand đã tổ chức chương trình viết thư “Gửi tôi của năm 2017”. Chương trình triển khai từ ngày 24/12/2016 đến 02/01/2017 đã chính thức khép lại. Chỉ trong mười ngày diễn ra chương trình, UBrand đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ cộng đồng UBrander, rất nhiều lá thư hay, ý nghĩa và đầy tâm huyết đã được gửi về chương trình. UBrand xin chân thành cám ơn tất cả UBrander đã luôn ủng hộ và nhiệt tình tham gia chương trình cuối năm này của UBrand.

Tổng kết chương trình

UBrand đã nhận được tổng cộng 100 lá thư của các bạn. Trong đó có 4 bài viết không đạt yêu cầu. Những bài viết không đạt là do viết không đúng với format bắt buộc của chương trình, sử dụng ngôn ngữ teen,… Ngoài ra, còn một số bài viết còn mắc nhiều lỗi chính tả và cách sử dụng dấu câu chưa chính xác.

Về chất lượng bài viết: Đa phần các bạn tham gia rất nghiêm túc. Điều đó được thể hiện qua nội dung bài viết rất hay, miêu tả rất chi tiết những cảm xúc vui sướng khi đạt được thành công hay cảm giác buồn bã, thất vọng bản thân khi gặp những vấn đề không vui trong cuộc sống. Đặc biệt hơn, các bài viết đều thể hiện được sự quyết tâm đạt được mục tiêu đề để bước tiếp thành công trong năm 2017.

Với các bạn gửi thư về cho UBrand, hiện tại UBrand đã gửi tặng 10 XU cho mọi người từ chương trình “Gửi tôi của năm 2017”, mọi người vui lòng kiểm tra lại giúp xem mình đã nhận được chưa nhé.

Sau đây là danh sách các bạn tham gia chương trình:

STT Họ và Tên Link bài viết
1 Đỗ Duy Thanh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-do-duy-thanh/
2 Nguyễn Ngọc Đông https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-ngoc-dong/
3 Phạm Hồng Sơn https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-pham-hong-son/
4 Nguyễn Thị Thùy https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-thuy/
5 Đặng Thị Sinh Điều https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-dang-thi-sinh-dieu/
6 Nguyễn Hồng https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-hong/
7 Hồ Ngọc Hải https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-ho-ngoc-hai/
8 Lê Hồ Quỳnh Hương https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-le-ho-quynh-huong/
9 Lê Thị Nghĩa https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-le-thi-nghia/
10 Trn Tuấn https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-tuan-vu/
11 Nguyễn Thị Mỹ Diễm https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-diem/
12 Nguyễn Thiên Trường https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thien-truong/
13 Phạm Nguyên Khang https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-pham-nguyen-khang/
14 Phạm Văn Danh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-pham-van-danh/
15 Đỗ Thị Kim Dung https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-do-thi-kim-dung/
16 Trần Tuấn Vũ https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-tuan-vu-2/
17 Nguyễn Thị Thu Trang https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-thu-trang/
18 Lưu Anh Tuấn https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-luu-anh-tuan/
19 Nguyễn Văn Bộ https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-van-bo/
20 Kiều Việt Hùng https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-kieu-viet-hung/
21 Ngô Thùy Dung https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-ngo-thuy-dung/
22 Nguyễn Hoàng https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-hoang/
23 Trần Thanh Hoan https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-thanh-hoan/
24 Trần Thị Ngọc Trâm https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-thi-ngoc-tram/
25 Lê Thị Khánh Linh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-le-thi-khanh-linh/
26 Dương Cao Tâm https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-duong-cao-tam/
27 Nguyễn Hồ Chính https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-ho-chinh/
28 Lâm Nhị Nhơn https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-lam-nhi-nhon/
29 Nguyễn Hải Yến https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-hai-yen/
30 Phùng Xuân Hảo https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-phung-xuan-hao/
31 Nguyễn Hoàng Tùng https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-hoang-tung/
32 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-nguyet-anh/
33 Võ Thái Hưng https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-vo-thai-hung/
34 Đoàn Văn Kiên https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-doan-van-kien/
35 Dương Thị Hà Giang https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-duong-thi-ha-giang/
36 Hoàng Văn Chân https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-hoang-van-chan/
37 Nguyễn Duy Ánh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-duy-anh/
38 Đặng Minh Anh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-dang-minh-anh/
39 Vũ Thảo Linh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-vu-thao-linh/
40 Lê Thị Thảo https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-le-thi-thao/
41 Lê Thị Mỹ Linh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-le-thi-linh/
42 Phan Thanh Hà https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-phan-thanh-ha/
43 Vũ Thanh Hảo https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-vu-thanh-hao/
44 Phan Hoàng Nam https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-phan-hoang-nam/
45 Nguyễn Thị Sen https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-sen/
46 Vũ Quang Cường https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-vu-quang-cuong/
47 Vũ Huyền Trang https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-vu-huyen-trang/
48 Đinh Thị Thu Hà https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-dinh-thi-thu-ha/
49 Nguyễn Oanh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-oanh/
50 Lưu Thị Yến https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-luu-thi-yen/
51 Trần Trung Kiên https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-trung-kien/
52 Phạm Quang Huy https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-pham-quang-huy/
53 Trần Nam Khánh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-nam-khanh/
54 Bùi Việt Hưng https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-bui-viet-hung/
55 Ngô Thị Kim Loan https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-ngo-thi-kim-loan/
56 Trần Minh Hoàng Yến https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-minh-hoang-yen/
57 Đoàn Phụng Chính https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-doan-phung-chinh/
58 Nguyễn Phú Thanh Tùng https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-phu-thanh-tung/
59 Nguyễn Ngọc Vân Anh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-ngoc-van-anh/
60 Nguyễn Thành Nam https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thanh-nam/
61 Nguyễn Bình Minh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-binh-minh/
62 Ma Ngọc Thịnh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-ma-ngoc-thinh/
63 Phùng Thị Thu Huyền https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-phung-thi-thu-huyen/
64 Nguyễn Thị Huệ https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-hue/
65 Nguyễn Viết Linh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-viet-linh/
 66 Phạm Đắc Lộc https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-pham-dac-loc/
 67 Nguyễn Thụy Vân Duyên https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thuy-van-duyen/
 68 Nguyễn Thị Hiền https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-hien/
 69 Nguyễn Thị Thanh Tuyền https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-thanh-tuyen/
 70 Trần Mai Hiền https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-mai-hien/
 71 Đỗ Thị Hồng Ngọc https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-do-thi-hong-ngoc/
72 Vũ Thị Hải Hà https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-vu-thi-hai-ha/
73 Huỳnh Thị Cẩm Chi https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-huynh-thi-cam-chi/
74 Bùi Thị Thu Hường https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-bui-thi-thu-huong/
 75 Nguyễn Kiều Thanh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-kieu-thanh/
 76 Lưu Văn Khoa https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-luu-van-khoa/
77 Nguyễn Ngọc Dũng https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-ngoc-dung/
78 Đỗ Thị Yến https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-do-thi-yen/
78 Âu Thị Hồng Ánh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-au-thi-hong-anh/
80 Trần Thanh Bằng https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-thanh-bang/
81 Trần Đức Lương https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-duc-luong/
82 Tạ Thuận Ân https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-ta-thuan-an/
83 Phạm Thị Hường https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-pham-thi-huong/
84 Phạm Thị Hiền https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-pham-thi-hien/
 85 Nguyễn Thành Trung https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thanh-trung/
86 Huỳnh Thảo Nguyên https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-huynh-thao-nguyen/
87 Trần Gia Hiếu https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-tran-gia-hieu/
88 Nguyễn Hồng Giác https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-hong-giac/
89 Vũ Công Tiến https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-vu-cong-tien/
90 Nguyễn Thủy Ngàn https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thuy-ngan/
91 Lương Khánh Toàn https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-luong-khanh-toan/
92 Nguyễn Thị Hồng https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-hong/
93 Nguyễn Hồng Sơn https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-hong-son/
94 Nguyễn Thị Ngọc Diệp https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-ngoc-diep/
95 Phan Hoàng Trung https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-phan-hoang-trung/
96 Đỗ Thị Oanh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-thi-oanh/
97 Nguyễn Thị Minh Phương https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-nguyen-thi-minh-phuong/
98 Lê Bảo Thoa https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-le-bao-thoa/
99 Lê Thị Thảo https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-le-thi-thao/
100 Lê Thị Mỹ Linh https://vnblog.ubrand.cool/gui-toi-cua-nam-2017-ubrander-le-thi-linh/

Nhân dịp đầu năm 2017, UBrand xin kính chúc các bạn hạnh phúc và đạt được những mục tiêu trong năm 2017. UBrand tin rằng bằng tất cả sự quyết tâm các bạn sẽ đạt được những thành tựu mới để ghi dấu cho mình một năm đáng nhớ và thành công.

UBrand Team.

UBrand

Xem thêm

Tham gia UBrand

Đăng ký nhận bài viết

Join 207 other subscribers

Bài viết thuộc danh mục:

Thẻ bài viết: