Trần Phạm Lan Anh

Những phương pháp này không mới và đã được nhiều tác giả đề cập đến, nhưng khi kết nối chúng thành 1 trình tự và hệ thống như thế này đã giúp mình có 1 cái nhìn khác. Mình cảm thấy dễ dàng hơn trong việc áp dụng để có được thành tích học tập cao. Cảm ơn UBrand!