Nguyễn Vân Dung

Đây là những phương pháp quản lý thời gian, nâng cao hiệu suất làm việc rất hay. Một số phương pháp đã được đề cập riêng tại các bài học khác trên ubrand, và một số phương pháp mình mới biết lần đầu. Bài học tổng hợp giúp mình lựa chọn ra cách thức làm việc sao cho hiệu quả và phù hợp với bản thân nhất. Thật tuyệt!