Lê Thị Hoài Thương

Những phương pháp mà người viết đưa ra rất hay. Có nhiều phương pháp mà em đã và đang áp dụng, thậm chí là áp dụng ngay từ lúc bắt đầu học. Rất cảm ơn những chia sẻ, những kinh nghiệm và những kiến thức rất hay rất ý nghĩa của người viết ạ. Em sẽ cố gắng để có thể tận dụng các phương pháp hiệu quả nhất cho việc học của mình.