Châu Ngọc Phương Ly

Bài viết đề cập nhiều phương pháp đơn giản mà hữu ích, có hệ thống, giúp nâng cao hiệu suất cá nhân hiệu quả. Trước thì mình hay chú trọng và háo hức với những phương pháp mới lạ, cao siêu, lúc tìm hiểu rất thú vị nhưng cuối cùng lại không áp dụng được mấy nên giờ rút kinh nghiệm, cái đơn giản nhất mới là cái hiệu quả nhất và quan trọng là có kiên trì áp dụng hay không.