Phân biệt điểm thương hiệu, cúp và huy chương tại UBrand

Khi tham gia mạng xã hội tri thức UBrand, bạn sẽ có dịp tiếp xúc với nhiều khái niệm mới như cấp thương hiệu, điểm thương hiệu, cúp và huy chương. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt các khái niệm trên, đồng thời chia sẻ các bí quyết đơn giản để tăng điểm thương hiệu, cúp và huy chương tại UBrand.

Điểm thương hiệu tại UBrand là gì? Điểm thương hiệu là điểm mà bạn sẽ nhận sau khi hoàn thành 100% khóa học (hoàn thành toàn bộ các bài trắc nghiệm có trong khóa học). Đối với mỗi khóa học với độ dài khác nhau thì điểm thương hiệu sẽ khác nhau. Điểm thương hiệu sẽ giúp bạn nâng cao cấp thương hiệu trên UBrand, cấp thương hiệu càng cao thì bạn sẽ càng có lợi thế hơn khi tương lai UBrand mở rộng ra và liên kết với các nhà tuyển dụng. Điểm thương hiệu không ảnh hưởng gì đến việc nhận huy chương và cúp.

Phân biệt điểm thương hiệu, cúp và huy chương tại UBrand

Huy chương và cúp là phần thưởng bạn sẽ nhận được khi hoàn thành 100% khóa học, được tính như sau:
– Khi bạn hoàn thành một bài kiểm tra thông thường, bạn sẽ nhận được 3 huy chương.
– Khi bạn hoàn thành một bài kiểm tra nâng cao, bạn sẽ nhận được 1 cúp.

Khác với điểm thương hiệu, số huy chương và cúp mà bạn sẽ nhận được trong mỗi khóa học là như nhau. Sự khác nhau về số lượng chỉ phụ thuộc vào số bài kiểm tra có trong khóa học đó. VD: một khóa nhanh chỉ có 1 bài kiểm tra thường và 1 kiểm tra nâng cao nên tối đa bạn chỉ nhận được 3 huy chương và 1 cúp cho một khóa nhanh. Đối với khóa chất có 3 chương, mỗi chương có 1 bài kiểm tra thường và 1 kiểm tra nâng cao -> bạn có thể nhận tối đa 9 huy chương và 3 cúp. Cúp và huy chương này sẽ không ảnh hưởng đến việc tăng cấp thương hiệu của bạn.

Phân biệt điểm thương hiệu, cúp và huy chương tại UBrand

Cấp thương hiệu được ví von như level của bạn khi học tại UBrand. Khi nhận được đủ điểm thương hiệu thì bạn sẽ được lên 1 cấp, và cấp thương hiệu lên càng cao thì sẽ càng cần nhiều điểm thương hiệu. Để biết mình cần bao nhiêu điểm để lên cấp tiếp theo, bạn có thể bấm vào thanh hiển thị cấp thương hiệu bên dưới ảnh đại diện trong UBrand để xem chi tiết.

Phân biệt điểm thương hiệu, cúp và huy chương tại UBrand

 

Bí quyết đơn giản để tăng điểm thương hiệu/huy chương và cúp

1. Muốn thu thập được nhiều điểm thương hiệu, cúp và huy chương bạn hãy tham gia nhiều khóa học và hoàn thành tất cả các bài kiểm tra có trong khóa học.

Phân biệt điểm thương hiệu, cúp và huy chương tại UBrand

2. Bạn có thể tham gia vào các hoạt động khác như “Tạo thảo luận”, “Viết nhận xét”, nếu các hoạt động này của bạn chất lượng và được mọi người “cảm ơn”, bạn sẽ nhận được thêm điểm thương hiệu theo tỉ lệ nhất định. Điểm thương hiệu từ các hoạt động này sẽ được cộng ngay khi bạn nhận được cảm ơn, và cuối ngày sẽ thông báo tổng kết điểm mà bạn đã nhận được trong ngày hôm đó.

Phân biệt điểm thương hiệu, cúp và huy chương tại UBrand

3. Rèn luyện thói quen học tập liên tục để xây dựng thương hiệu nhanh hơn thông qua nhiệm vụ 3 huy chương (Xem chi tiết ở phần Nhiệm vụ).

Phân biệt điểm thương hiệu, cúp và huy chương tại UBrand

UBrand

Xem thêm

Tham gia UBrand

Đăng ký nhận bài viết

Join 209 other subscribers

Bài viết thuộc danh mục:

Thẻ bài viết: