Điều khoản thanh toán

WEBSITE NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN UBRAND. KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, QUÝ KHÁCH ĐÃ MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIẾP.

Điều khoản chung

1. Chấp thuận các điều kiện sử dụng

Khi sử dụng Website Thương mại Điện tử của UBrand (sau đây gọi tắt là “Website”), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Công ty UBrand Corp có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết không lưu trữ hoặc cố tình thu thập các thông tin riêng tư liên quan đến thông tin thẻ (đối với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng) trong khi phát sinh giao dịch.

3. Thanh toán trong mục này

Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết các vấn đề khi có lỗi phát sinh trong quá trình thanh toán. Trong trường hợp lỗi phát sinh không phải lỗi từ website, chúng tôi sẽ gửi email thông tin đến quý khách cách giải quyết cụ thể.

4. Hoàn tiền

Giao dịch được hoàn tiền (hoặc một gói dịch vụ tương ứng với giao dịch) khi chúng tôi kiểm tra, đối chiếu đúng là do lỗi bên dịch vụ của website gây ra.

Sau khi thực hiện hoàn tiền, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho bạn.

Đối với thẻ ATM nội địa: bạn sẽ nhận được khoản tiền hoàn lại trong vòng 07 ngày.

5. Từ chối cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ với bạn khi bạn vi phạm những vấn đề liên quan đến việc cố ý tạo hoặc sử dụng các lỗ hổng hệ thống để chuộc lợi cá nhân. Hoặc vi phạm các quy định chung của luật pháp về giao dịch.

Trân trọng,

UBrand Team

UBrand

Tham gia UBrand

Đăng ký nhận bài viết

Join 209 other subscribers

Bài viết thuộc danh mục:

Thẻ bài viết: