Việt Nam đứng gần chót bảng xếp hạng Chất lượng nhân lực châu Á