Tăng giá kem 2.000 đồng sau khi giữ giá suốt 25 năm, lời xin lỗi của công ty Nhật Bản khiến cộng đồng mạng nể phục